تبریک شما برنده پکیج شماره 4 وارمی شدید

این پکیج شامل یک عدد آون توستر، همزن برقی، گوشت کوب برقی، استیک پز و پک کرم به ارزش 16/230/000 تومان میباشد.

برای دریافت جایزه خود مجددا شماره تماس خود را وارد کنید

پیمایش به بالا