تبریک شما برنده پکیج شماره 3 وارمی شدید

این پکیج شامل یک ساندویچ ساز، یک عدد همزن برقی، یک عدد واسو، 2 عدد کته پز قلبی و یک عدد اتو مو، به ارزش 14/800/000 تومان میباشد.

برای دریافت جایزه خود مجددا شماره تماس خود را وارد کنید

پیمایش به بالا