تبریک شما برنده پکیج شماره 1 وارمی شدید

این پکیج شامل یک عدد سرخ کن بدون روغن ، یک عدد همزن برقی، یک عدد گوشتکوب برقی، یک عدد استیک پز و یک عدد کته پز قلبی، به ارزش 15/970/000 تومان میباشد.

برای دریافت جایزه خود مجددا شماره تماس خود را وارد کنید

برندگان پکیج 1

لیست جوایز

پیمایش به بالا